Interessierten und Eltern wird durch eine aktive Mitwirkung am Projekt die Chance gegeben, als Schlüsselpersonen Zugänge zu Eltern mit Migrationshintergrund zu schaffen . Sie übernehmen als Multiplikatoren im Projekt wichtige Funktionen und führen eigenständig Aufgaben, wie z.B. Organisation von Programmen, durch. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten erhalten Interessierte durch Mitwirkung an interkulturellen Veranstaltungen oder Teilnahme und Austausch an offenen Treffs.

Projeye Katılım

İlgili katılımcılar projeye aktif bir şekilde katkı  sağlamek istediklerinde projeye dahil edilebilirler. Proje kapsamında gönüllülerden proğram organizasyonları noktasında yardım alınmaktadır, Bunun yanında gönüllü çalışanlarımızın çok kültürlülük etkinliklerinde, diğer katılımcılara ulaşmada ve halka açık toplantılarda daha aktif rol almaları gözetilmektedir.